CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THAN HÀ NAM NINH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Cảng Vissai Bích Đào, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại : 0303514666
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Phạm Đức Thắng