CÔNG TY TNHH THÂN MAI

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Lũ Phong, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại : 0979027623 - 0903
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Tống Thị Mai