CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VƯỢNG GIA HƯNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số nhà 27, đường Đông Phương Hồng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại : 0984161777
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Phạm Thị Hồng